WELKOM

 

PAULUS VAN VLIET ARCHITECTEN is een all-round architectenbureau te Utrecht op het gebied van restauratie- en renovatiewerk, als ook van nieuwbouw. Het bureau wil een creatieve en deskundige rol vervullen in uw bouwproces. Het brengt ideeën in en ontwikkelt architectonische oplossingen in samenspraak met de opdrachtgever; het bureau kan de zorg voor de beoogde verbouwing deels van u overnemen. Bij alle fasen van een project is de architect zelf betrokken om te komen tot het eindresultaat dat u voor ogen staat. In alle projecten levert PAULUS VAN VLIET ARCHITECTEN maatwerk. Daartoe is een nauwe samenwerking met u als opdrachtgever zo belangrijk.

Met name in restauratie- en renovatieprojecten is de architectonische zorgvuldigheid van ons bureau goed zichtbaar. Karakteristiek aan de aanpak is dat allereerst wordt uitgegaan van de betekenis van het gebouwde in de oervorm; daarna wordt bekeken of storende toevoegingen uit later tijd verwijderd dienen te worden en hedendaagse, die duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, op een harmonische wijze kunnen worden ingepast in het project. Deze wijze van werken is te herkennen aan de projecten waarbij ons bureau historisch waardevolle panden heeft aangepast aan hedendaags gebruik.

Bekijk ook de foto's van Paulus van Vliet op www.paulusfoto.nl.