HET BUREAU

 

PAULUS VAN VLIET ARCHITECTEN is een voortzetting van: TEMMINCK GROLL VAN VLIET ARCHITECTEN BNA, dat zich specialiseerde in restauratiewerken. In dit bureau werkte Paulus van Vliet samen met zijn leermeester prof. dr ir C.L. Temminck Groll, de eerste hoogleraar Restauratie aan de TU in Delft. Paulus van Vliet behaalde het diploma Architectuur aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam in 1971. Hij heeft gedurende vele jaren zitting gehad in de welstandscommissies van Utrecht, Baarn, Eemnes, Huizen en Laren. Hij maakte ook deel uit van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie.
PAULUS VAN VLIET ARCHITECTEN werkt met een netwerk van vaste medewerkers, adviseurs en samenwerkingspartners.