">

عمودی نوع آسیاب غلتکی نمایندگان مجلس 5300 سال قبل از میلاد