">

که چگونه بسیاری از نوع آسیاب برای شلیک زغال سنگ